Lignohumát MAX - 5l

Lignohumát MAX  - 5l

MAX- komplexní příznivý vliv na rostliny díky vysokému obsahu huminových a fulvových kyselin
      -univerzální použití do všech plodin
      -zvýšení intenzity fotosyntézy
      -kvalitativní změna kořenového systému
      -zpřístupnění živin dodaných i obsažených v půdě
      -urychlení regenerace rostlin po odeznění stresových faktorů
      -zvýšení koncentrace látek určujících kvalitu a chuť sklizených plodů a zrna
      -zvýšení obsahu silic a terpenoidů v léčivých rostlinách
Přípravek Lignohumát MAX obsahuje maximálně možnou koncentraci kvalitních huminových látek s vysokým obsahem fulvokyselin. Pro velkopěstitele je tento přípravek nejvhodnější z důvodu snadné manipulace, rozpouštění prášku odpadá, stačí odměření a míchání v tanku. Max obsahuje organické látky, během výroby vznikají a pro rostliny snadno dostupné mikroelementy v chelátové podobě. Důležitá je při společných aplikacích Lignohumátu MAX i úspora celkové dávky dusíku o 15-20%. Rovněž doporučujeme máčení cibulí a hlíz květin a zeleniny v 0,5% roztoku Lignohumátu.
K dosažení maximálního účinku Lignohumátu MAX doporučujeme postřik porostů provádět v ranních nebo večerních hodinách. Ideální je postřik za ranní mlhy nebo bezprostředně po dešti, na zahrádkách po běžné zálivce. Častější ošetření menšími dávkami (3-4x za vegetační období) je efektivnější než jednorázový postřik vyšší dávkou.
Ošetření porostů by mělo mít preventivní charakter. Lepší vitality a adaptability rostlin dosáhneme, když budeme porosty ošetřovat v období, kdy se rostlinám daří.Schopnost rostlin překonat zhoršené podmínky k růstu potom poznáme, když nastane sucho, prudké snížení teplot nebo přemokření porostu. Lignohumát MAX není výživa pro rostliny, ale přírodní stimulátor, který se aktivně zapojuje do metabolismu rostlin. Tak bychom k němu měli přistupovat a správnou aplikací umožnit rostlinám, aby ho přijaly.