Tabulky a grafy z mé práce 2011

22.09.2012 19:15

 

24. SOČ - Odkopy českých odrůd 2011.xlsx (17,1 kB)
28. SOČ - Výtěžnost čekých odrůd konzumních hlíz 40 - 70 mm v % na váhu.xlsx (13,3 kB)
29. SOČ - Graf průměru výtěžnosti českých odrůd konzumních hlíz v % na váhu.xlsx (13,7 kB)
30. SOČ - Hlízy pod 40 mm a nad 70 mm v %.xlsx (12,6 kB)
31. SOČ - Výnos hlíz v q ve velikosti hlíz 40 - 70 mm.xlsx (12,5 kB)
32. SOČ - Nárůst v kg v 10 trsech od prvního odkopu ve velikosti hlíz 40 - 70 mm.xlsx (13,7 kB)